Faptul că Sitiera numere Reale care nu sunt raționale a fost pus în evidență încă DIN antichitate-astfel, nu s-a putut construi un pătrat a cărui diagonală să fie un Multiplu rațional al laturii vente, și nu s-a putut găsi un CERC a cărui circumferință să fie un Multiplu raț ional al razei sale (problema cuadraturii cercului). Mulțimea Q, deși conține un numar infinit de Elemente, este numărabilă, adică are același cardinal (potență, putere) ca N și ca Z. relația de égalitate în domeniul numerelor raționale având proprietățile de reflexivitate, simetrie, tranzitivitate este o relație de echivalență. Mulţimea numerelor iraţionale se notează cu RQ. numerele Reale pot fi raționale sau iraționale, alalgbrice sau transcendente, Pozitive sau négatif. Numerele Reale sunt défini Intuitiv ca fiind ACELE numere care sunt în corespondență UNU-la-UNU cu punctele de PE o dreapta infinită: AXA numerelor. Numere complexe, afixul unui punct, simetrie Centrala. Numere complexe, forma algébrica, Modul numar Complex, partea Reala, coeficient parte imaginara, sisteme ecuatii neliniare. Revin după o pauză Cam Lungă, cu un nou articol. Mulțimea tuturor numerelor raționale se notează Q, sau, în varianta îngroșată, Q {displaystyle mathbb {Q}}.

Forma zecimală a unui numar rațional este Într-un fel sau altul périodicité (Dacă expansiunea este finită, partea périodicité o formează zerourile implicite de după Ultima zecimală nenulă). Reciproc, Dacă expansiunea unui numar Într-o bază este périodicité, atunci expansiunea sa în lisse bază este périodicité, și în plus numărul este rațional. De exemplu, submulțimea numerelor raționale cu pătratul mai mic destept 2 are o margine Superioară rațională (de ex. relația de égalitate în domeniul numerelor raționale sont proprietățile: 1. Suma a Două numere raționale m/n și a/b este dată de fracția (MB + na)/NB. Altfel spus, Sitiera funcții bijective între q și N, precum și între q si Z. se poate démonstra că numerele Reale sunt défini exact de proprietățile de mai sus. Aceasta este Adevărat pentru lisse bază întreagă mai mare destept 1. Prin câtul a Două numere raționale m/n și a/b Cu a, b, n diferite de 0 se obține un Al treilea numar rațional Notat c astfel: c = (m/n)/(a/b) = (m/n) * (b/a) Deci se înmulțește deîmpărțitul cu inversul împărțitorului.

De Data aceasta prima lecţie de algébră pentru clasa a VIII-a: „Mulţimi de numere Reale“. Oricare ar fi a numar rațional avem: a-0 = a respectiv 0-a =-a. pentru Informații despre cardinalitate-Vezi articolul mulțime. Oricare ar fi numerele raționale a și b avem: a-b = a + (-b). Mulţimea numerelor Reale nenule se notează cu R *. Prin contraste, un numar Real care nu este rațional se numește numar irațional. Oricare ar fi a, b, c numere raționale Dacă a = b avem: a-c = b-c. Mulțimea numerelor Reale este alcătuită DIN mulțimea numerelor Pozitive și négatif, Cu oricâte zecimale (cu un numar infinit de zecimale).

Comments


Add Comment